Ga naar de inhoud

Doneren

Met jouw bijdrage helpen wij jongvolwassenen met kanker, aan de zorg die past bij hun ziekte én bij hun leeftijd. In Nederland krijgen jaarlijks bijna 4.000 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar (AYA’s) de diagnose kanker.

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

AYA Jong & Kanker Foundation
is ANBI geregistreerd